Gebruiksvoorwaarden  1. INTRODUCTIE
  1.1 Deze gebruiksvoorwaarden vormen de basis voorwaarden die u toegang tot deze webpagina bieden.
  1.2 Leest u deze voorwaarden alstublieft zorgvuldig door. Als u het niet eens bent met de inhoud van deze gebruiks voorwaarden, maakt u dan, asltublieft, geen gebruik van deze website.

  2. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM
  2.1 Tenzij anders aangegeven, behoren alle merkgebonden en andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van enig auteursrechten, handelsmerk, modelrechten en databankenrecht) aan ons toe en zijn voorbehouden.
  2.2 Wij verlenen u een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om toegang te krijgen tot deze website vanuit een enkele computer op een bepaald moment, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

  3 BEPERKINGEN
  3.1 Om enige twijfel te voorkomen, bent u zonder onze schriftelijk gegeven toestemming, niet bevoegd om:

  • deze website te kopieren, aan te passen, op te slaan of te verspreiden;

  • deze website te herverdelen of door te verkopen;

  • een poging te doen om deze website te demonteren, herontwerpen, hacken of te kraken;

  • deze website te gebruiken op een manier die niet strikt in overeenkomst met het algemeen geaccepteerde internet gebruiks standaarden en protocollen;

  4 DOOR U GELEVERDE LINKS NAAR DEZE WEBSITE
  4.1 Impliciete licentie voor toegang tot deze website of de inhoud daarvan door middel van een hyperlink, dieplinken, tagging of framing wordt expliciet ingetrokken;
  4.2 Geen partij (inclusief uzelf) zijn bevoegd (noch bent u bevoegd anderen te helpen) om links op te zetten van de website van enig andere derde partij, naar deze website tenzij de links direct gekoppeld zijn aan de hoofdpagina van deze website.

  5 LINKS VAN DERDE PARTIJEN
  5.1 Deze website bevat links naar webpagina’s van derde partijen. Deze links worden alleen als referentie doeleinden geleverd.
  5.2 Wij beheren en bewerken deze webpagina’s niet en wij behouden ons niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s, wat dat ook mogen zijn.
  5.3 De hyperlinks op onze webpagina zullen onder geen enkele omstandigheid betekenen dat wij de inhoud noch de gegeven links op deze webpagina’s goedkeuren.  

  6 VERANTWOORDELIJKHEID
  6.1 Deze webpagina wordt op een ‘zoals gezien’ en ‘zolang beschikbaar’ basis geleverd, zonder de toezegging van enige garanties (expliciet of impliciet volgens de wet), met inbegrip van de impliciete garanties van voldoende kwaliteit , geschiktheid voor een bepaald doel, niet - inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
  6.2 In geen geval behouden wij ons verantwoordelijk voor enig geleden verliezen of schade als gevolg van het gebruik van onze website, inclusief en zonder limitatie verlies van winst, data of handelszaak (in al deze gevallen of dat nu direct of indirect is), noch voor enig indirecte, gevolgschade of bijzondere schade.
  6.3 Wij garanderen niet dat de functies die deze webpagina bevat, vrij zijn van onderbrekingen of fouten, dat fouten worden verholpen of dat deze webpagina en server vrij zijn van virussen.
  6.4 Enig verplichte consumenten rechten die u geniet, worden op geen enkele manier aangetast door deze gebruiksvoorwaarden.
Top